Szkolenie stacjonarne

Gregoria

Czasem z różnych powodów niemożliwe jest podjęcie się szkolenia psa przez jego właściciela, wtedy jedyną opcją pozostaje szkolenie stacjonarne. I taką ofertę również posiadamy. Szkolenie stacjonarne trwa sześć do ośmiu tygodni. Na ten czas pies zamieszkuje u nas, staje się członkiem rodziny i przechodzi intensywne szkolenie. Przed zakończeniem szkolenia niezbędny jest kilkukrotny trening psa z właścicielem - w tym czasie właściciel uczy się komend, właściwych reakcji, rozumienia swojego psa itp. Pies nie jest komputerem, który oddajemy do serwisu, odbieramy i będzie działał niezawodnie po wgraniu nowego oprogramowania. Trzeba się nauczyć “obsługi” swojego psa, by nie zmarnować jego umiejętności i własnych pieniędzy zainwestowanych w szkolenie. W związku z powyższym nie ma możliwości po zakończeniu szkolenia przyjechania po psa i odebrania go, bez nauki komunikowania się z nim i współpracy.