Terapia zachowań

Gregoria

Spotkania skierowane do osób, których psy przejawiają zachowania agresywne, lękowe, obronę zasobów, obronę terytorialną, agresję wobec domowników itp. Konsultacje behawioralne odbywają się w domu klienta i trwa

  • Cena 180 zł (Spotkanie trwa ok. 90 minut)
W razie konieczności kolejnych spotkań, zajęcia odbywają się w zależności od potrzeb w domu klienta lub na terenach ogólnodostępnych, w cenie takiej jak zajęcia indywidualne.